Băng dính nối liệu dạng đơn

Mã:
Giá: Liên hệ
Số Lượng:
Mua hàng

Băng dính nối liệu máy SMT dạng đơn

   P/N      Description of Goods     Quantity     Application  
  SMS-0308K      SMT Super Single Splice Tape 8mm 4pcs/card Blue Tape: 4.8 * 45mm * 2      4000pcs/box       For 8mm carrier tape   
  SMS-0308   SMT Single Splice Tape 8mm 4pcs/card Yellow Tape: 4.8 * 45mm * 2    4000pcs/box   For 8mm carrier tape
  SMS-0312   SMT Single Splice Tape 12mm 4pcs/card Yellow Tape: 6 * 45mm * 2    4000pcs /box   For 12mm carrier tape
  SMS-0316   SMT Single Splice Tape 16mm 4pcs/card Yellow Tape: 9.5 * 45mm * 2    4000pcs /box   For 16mm carrier tape
  SMS-0324   SMT Single Splice Tape 24mm 4pcs/card Yellow Tape: 15 * 45mm * 2    2000pcs /box   For 24mm carrier tape

 

Cùng thể loại