Băng dính nối liệu dạng đơn 2

Mã:
Giá: Liên hệ
Số Lượng:
Mua hàng

Băng dính nối liệu máy SMT dạng đơn 2

P/N    Description of Goods    Quantity   Application   
SMS-1708  SMT Single Splice Tape 8mm 1000pcs /box For 8mm carrier tape
SMS-1712 SMT Single Splice Tape 12mm 1000pcs /box For 12mm carrier tape
SMS-1716 SMT Single Splice Tape 16mm 1000pcs /box For 16mm carrier tape
SMS-1724 SMT Single Splice Tape 24mm 1000pcs /box For 24mm carrier tape

 

Cùng thể loại