Băng dính nối liệu Fuji

Mã:
Giá: Liên hệ
Số Lượng:
Mua hàng

Băng dính chịu nhiệt máy SMT Fuji

Part Number

Description of Goods

Quantity

Application

SMS27080001C       

Fuji silver splice tape, 8mm       

500pcs /box

For 8mm carrier tape

 

SMS27120001C        

Fuji silver splice tape, 12mm    

500pcs /box

For 12mm carrier tape

 

SMS27160001C        

Fuji silver splice tape, 16mm

500pcs /box

For 16mm carrier tape

 

SMS27240001C         

Fuji silver splice tape, 24mm  

250pcs /box

For 24mm carrier tape

 

 

Cùng thể loại