Băng dính nối liệu 2 mặt

Mã:
Giá: Liên hệ
Số Lượng:
Mua hàng

Băng dính nối liệu 2 mặt

P/N     Description of Goods Quantity Application
SMS-0108     SMT Super Double Splice Tape 8 mm 500 pcs/box   For 8 mm carrier tape  
SMS-0112       SMT Double Splice Tape 12 mm   500 pcs /box   For 12 mm carrier tape  
SMS-0116       SMT Double Splice Tape 16 mm   500 pcs /box   For 16 mm carrier tape  
SMS-0124       SMT Double Splice Tape 24 mm    250 pcs /box   For 24 mm carrier tape  

 

Cùng thể loại